ὑπ-εν-αντίωσις

[1187] ὑπ-εν-αντίωσις, εως, ἡ, das Entgegen- od. Zuwidersein, -handeln, Dem. 61, 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1187.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: