ὑπ-εν-αντιότης

[1187] ὑπ-εν-αντιότης, ητος, ἡ, das Entgegen- od. Zuwidersein, die Uneinigkeit; Epicur. bei D. L. 10, 77; Strab. 10, 2, 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1187.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: