ὑπ-εν-δύω

[1187] ὑπ-εν-δύω (s. δύω), unten anziehen; ὑπενέδυσ' ἐῤῥαμμέν' αὐτήν (ἰσχία) Alexis bei Ath. XIII, 568 b; ὑπενδεδυμένοι ϑώρακα Plut. gen. Socr. 27; χιτῶνας Aem. Paull. 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1187.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: