ὑπ-εξ-έχω

[1188] ὑπ-εξ-έχω (s. ἔχω), sc. ἑαυτόν, sich heimlich aufmachen und davongehen, Her. 5, 72. 6, 74. 8, 132 u. Sp., wie D. Cass.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1188.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: