ὑπ-εξ-αλέομαι

[1187] ὑπ-εξ-αλέομαι, heimlich herausfliehen und vermeiden, nur aor., σὲ δ' ὑπεξαλέασϑαι ἀνώγει χεῖρας Il. 15, 180.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1187.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: