ὑπ-εξ-ανα-βαίνω

[1187] ὑπ-εξ-ανα-βαίνω (s. βαίνω), darunter heimlich od. allmälig heraussteigen, ποδί Theocr. 22, 197.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1187.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: