ὑπ-εξ-αν-άγομαι

[1187] ὑπ-εξ-αν-άγομαι (s. ἄγω), heimlich heraus u. davon segeln, Thuc. 3, 74.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1187.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: