ὑπ-εξ-ελαύνω

[1188] ὑπ-εξ-ελαύνω (s. ἐλαύνω), darunter heraustreiben, gew. intrans., wobei man ἑαυτόν, ἅρμα, ἵππον u. dgl. ergänzt, darunter herausfahren, marschiren, bes. sich allmälig zurückziehen, Her. 4, 120, wo aber Andere τὰ βοσκήματα ergänzen, die Heerden allmälig zurücktreiben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1188.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: