ὑπ-εξ-ερεύγω

[1188] ὑπ-εξ-ερεύγω, allmälig od. unbemerkt herausbrechen, Nic. Al. 227.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1188.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: