ὑπ-εξ-ερύω

[1188] ὑπ-εξ-ερύω, ion. ὑπεξειρύω, darunter herausziehen, heimlich entreißen, Her. 7, 225; – med., Ap. Rh. 2, 1181.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1188.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: