ὑπ-εργάζομαι

[1193] ὑπ-εργάζομαι (s. ἐργάζομαι), 1) unterarbeiten, umarbeiten; ἄρουραν, D. Hal. 10, 17; vgl. Xen. Oec. 16, 10. – 2) unterwerfen, unterthänig machen; ὡς ὑπείργασμαι εὖ ψυχὴν ἔρωτι, Eur. Hipp. 504; ἐπεὶ νῷν πόλλ' ὑπείργασται φίλα, Med. 871. – 3) unter der Hand, heimlich thun, Plut. Galb. 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1193.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: