ὑπ-ερεύγομαι

[1195] ὑπ-ερεύγομαι, aus dem Innersten herausbrechen, Ap. Rh. 3, 984.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1195.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: