ὑπ-ευνάομαι

[1205] ὑπ-ευνάομαι, pass., ὑπευνηϑεῖσα v. l. bei Hes. Th. 374, wo richtiger ὑποδμηϑεῖσα geschrieben wird, – 1) darunter gebettet, dem Manne unterworfen werden. – 2) unterbettet sein mit Etwas, τινί, dah. es unter sich haben, Nic. Al. 294 ὀρταλὶς νεοσσοῖς ὑπευνηϑεῖσα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1205.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: