ὑπ-ηρετικός

[1206] ὑπ-ηρετικός, ή, όν, zum Rudern gehörig, sc. πλοῖ. ον, Ruderschiff, Lichterböte, Dem. 50, 46; σκάφος, Strab. 5, 3, 5. – Uebh. zum Handreichen, Bedienen gehörig, Plat. Euthyphr. 13 d; Ggstz ἀρχικός, im superl., Legg. XII, 942 e; ὅπλα, die Waffen der gemeinen Miethstruppen, Xen. Cyr. 2, 1, 18; κέλης, Hell. 1, 6, 36.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1206.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: