ὑπ-ηχέω

[1206] ὑπ-ηχέω, darunter, dazu, dabei tönen; ὥςϑ' ὑπηχῆσαι χϑόνα Eur. Suppl. 732; ϑερινὸν ὑπηχεῖ τῷ τῶν τεττίγων χορῷ Plat. Phaedr. 230 c; Arist. probl. 19, 42; Luc. D. mar. 1, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1206.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: