ὑπ-ισχνέομαι

[1206] ὑπ-ισχνέομαι, ion. u. poet. auch ὑπίσχομαι, fut. u. die übrigen tempp. von ὑπέχω, also ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, dazu imperat. ὑποσχέϑητι, v. l. bei Plat. Phaedr. 235 d, perf. ὑπέσχημαι, – sich darunter halten, über sich nehmen, d. i. versprechen, verheißen; ὑπίσχεται ἱερὰ καλά Il. 23, 209, geloben, wie ἑκατόμβας 6, 93. 115; δῶρά τινι 9, 263, wie ἱδρύσεις ϑεοῖς Plat. Legg. X, 909 e; oft absol., σὺ δ' ὑπίσχεο καὶ κατένευσας 15, 374, u. oft in dieser Vbdg; ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ Od. 2, 91, u. oft; μέγα ἔργον Il. 13, 366; bes. auch die Tochter versprechen, verloben, ὁ δ' ὑπέσχετο, ib. 376 Od. 4, 6; auch von der Braut, die sich verspricht, 2, 91; – ἐγὼ γὰρ ὑμῖν πανδίκως ὑπίσχομαι Aesch. [1206] Eum. 771; ἔδρασεν οὐδὲν ὧν ὑπέσχετο Eur. Phoen. 485; – c. inf. fut., Il. 6, 93. 274. 13, 368. 22, 114 Od. 4, 6; – acc. c. inf. fut., Od. 8, 347; – c. inf. praes., Il. 2, 112. 9, 19, wie Her. 2, 28. 7, 104, wo es »Hoffnung oder Erwartung erregen«, »vorgeben« ist (s. nachher); – im Att. mit inf. fut., Soph. Phil. 611 Eur. Or. 946 u. öfter; καί σοι ἐγὼ ὑπισχνοῦμαι χρυσῆν εἰκόνα ἀναϑήσειν Plat. Phaedr. 235 d; – c. inf. praes., Plat. Prot. 319 a Legg. IX, 856 a Xen. An. 7, 7, 31; – auch c. inf. aor., 1, 2, 2; – bes., wie profiteor, vom Lehrer, der Etwas zu leisten verspricht, ἆρ' οὐχ ὑπισχνοῦνται ποιεῖν ἀμφισβητητικούς, Plat. Soph. 232 d 234 c Theaet. 178 e u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1206-1207.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: