ὑπ-ορχηματικός

[1231] ὑπ-ορχηματικός, ή, όν, zum ὑπόρχημα od. zur ὑπόρχησις gehörig; ποίησις ὑπορχηματική, die Dichtkunst, welche Gesänge dichtet, die unter Musik u. Tanz abgesungen u. mit Pantomimenspiel begleitet werden, Ath. I, 15 d XIV, 630 d. S. das Vorige.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1231.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: