ὑπ-ουδαῖος

[1237] ὑπ-ουδαῖος, unter dem Erdboden, unterirdisch; Opp. Hal. 3, 487; Plut. qu. Rom. 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1237.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: