ὑπ-ουργικός

[1238] ὑπ-ουργικός, ή, όν, zum ὑπουργός gehörig, dienstfertig, gefällig, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1238.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: