ὑπ-πτήσσω

[1229] ὑπ-πτήσσω (s. πτήσσω), sich aus Furcht niederbücken, [1229] unterducken; πετάλοις ὑποπεπτηῶτες, ep. = ὑποπεπτηκότες, Il. 2, 312; aus Furcht od. Scham scheu, schüchtern, blöde sein, ὑποπτήξας Eur. Or. 775; Mel. 1219; sich vor Jem. demüthigen, sich ihm unterwerfen, Scheu u. Ehrfurcht vor Einem haben, τινά, ihn fürchten, scheuen, ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον Aesch. Prom. 29; ταρβεῖν ὑποπτήσσειν τε τοὺς νέους ϑεούς 962; auch in Prosa, Xen. Cyr. 1, 3,8. 1, 6,8; οὐχ ὑποπτήξας τὸ τῶν Ἀϑηναίων ἀξίωμα Aesch. 2, 105; ὑπέπτηξε Plut. Demetr. 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1229-1230.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: