ὑπ-ωθέω

[1241] ὑπ-ωθέω (s. ὠϑέω), wegdrücken; als tmesis rechnet man hierher ὦσεν ὑπ' ἐκ δίφροιο Il. 5, 854.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1241.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: