ὑό-πρωρος

[1179] ὑό-πρωρος, mit einem Schiffsvordertheile oder Schnabel, der wie ein Schweinsrüssel aufwärts gebogen ist, Beiwort eines samischen Schiffes, s. σάμαινα; Her. sagt 3, 89 von diesen Schiffen νηῶν καπρίους ἐχουσέων τὰς πρώρας. Dah. ναῦς ὑόπρωρος τὸ σίμωμα Plut. Pericl. 26, wo vor Koray ὑπόπρωρος gelesen wurde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1179.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: