ὕπαρ

[1182] ὕπαρ, τό, indecl., eine wahre, sichtbare Erscheinung im Zustande des Wachens, Ggstz von ὄναρ (w. m. vgl.), οὐκ ὄναρ, ἀλλ' ὕπαρ, nicht ein Traumbild, sondern eine wirkliche Erscheinung, nicht Täuschung, sondern Wirklichkeit, Od. 19, 547. 20, 90; ὕπαρ ἐξ ὀνείρου Pind. Ol. 13, 67. – Auch wie ὄναρ, als adv., wachend, in wachem Zustande, eigtl. absol. acc. für καϑ' ὕπαρ, Aesch. κἄκρινα πρῶτος [1182] ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ ὕπαρ γενέσϑαι, Prom. 484; daher in Wahrheit. wirklich, ἵνα ὕπαρ ἀντ' ὀνείρατος ἡμῖν γίγνηται Plat. Polit. 278 e, vgl. Rep. VII, 520 c IX, 574 e; ὄντως ἔσται σχεδὸν ὕπαρ ἀποτετελεσμένον Legg. XII, 969 b; dem κατ' ἐνύπνιον entgeggstzt, Ammian. 1 (XI, 150); ὕπαρ τε καὶ ὄναρ, wachend und träumend, Tag und Nacht, zu allen Stunden, u. negat., οὔτε ὄναρ, οὔτε ὕπαρ, ganz und gar nicht, niemals, Plat. Phil. 36 e Rep. II, 382 e; Pol. setzt gegenüber ὕπαρ καὶ μεϑ' ἡμέραν dem κατὰ τὸν ὕπνον, 10, 5, 5; ὕπαρ δὲ καὶ οὐ καϑ' ὕπνους S. Emp. adv. log. 1, 188.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1182-1183.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika