ὕπερος

[1200] ὕπερος, , 1) die Mörserkeule; Hes. O. 425; Her. 1, 200. Sprichwörtlich ὑπέρου περιστροφή oder περιτροπή, von Einem, der sich stets in demselben Kreise herumdreht, immer von derselben Sache spricht, Plat. Theaet. 209 d. S. auch ὕπερον. – 2) der Thürklopfer, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1200.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: