ὕπνος

[1207] ὕπνος, (vgl. sopor, somnus), 1) der Schlaf, Hom. u. Folgende überall; auch vom Beischlaf, Od. 11, 215; vom Todesschlaf, χάλκεος, Il. 11, 241; ἐν ὕπνῳ πέσεν Pind. I. 3, 41; oft bei Tragg.; u. in Prosa, ἐκ τῶν ὕπνων ἐγειρόμενος Plat. Rep. I, 330 e; – περὶ πρῶτον ὕπνον, um die Zeit des ersten Schlafes, Plut. Nic. 5, wie περὶ πρώτους ὕπνους Eubul. in B. A. 111. – Auch Schläfrigkeit, Trägheit, τοσοῦτον ὕπνον καὶ λήϑην ἔχειν ἅπαντας Dem. 18, 283. – 2) der Gott des Schlafes, Il. 14, 231 ff., der Zwillingsbruder des Todes, 16, 672. 682; Soph. Phil. 826; nach Hes. Th. 212 der Sohn der Nacht. – [Die att. Dichter brauchen die erste Sylbe zuweilen kurz, s. Jac. A. P. p. 261.]

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1207.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: