ὕπ-αιθρος

[1180] ὕπ-αιθρος, unter dem Himmel, unter freiem Himmel; τὸ ὕπαιϑρον, der freie Himmel u. jeder Platz unter freiem Himmel, das Freie; ἐν ὑπαίϑρῳ, im Freien, Xen. Mem. 2, 1, 6; Antiph. 5, 11; εἰς ὕπαιϑρον, in's Freie; ἐπὶ τῆς ὑπαίϑρου, S. Emp. adv. rhett. 18; vgl. noch Lob. Phryn. p. 252. – In der Kriegssprache seit Pol. sind ὕπαιϑρα freie, durch Heeresmacht und Siege im offenen Felde zu behauptende Gegenden, im Ggstz zu den festen Plätzen, dah. τῶν ὑπαίϑρων ἀντιποιεῖσϑαι, κρατῆσαι, ἐκχωρεῖν, Pol. 1, 12, 4. 1, 40, 6. 9, 3, 6 u. oft; εἰς ὕπαιϑρα ἐξεληλυϑέναι, in's Feld ausrücken, 10, 3, 4; πόλεμοι ὕπαιϑροι, offener Krieg, im freien Felde, Ggstz zum Festungskriege, D. Hal. 6, 22; auch ἡ ἐν ὑπαίϑροις οἰκονομία, Pol. 6, 12, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1180.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: