ὕπ-ακρος

[1181] ὕπ-ακρος, beinahe der Höchste, ziemlich der Vollkommenste, Plat. amat. 136 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1181.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: