ὕπ-ειξις

[1185] ὕπ-ειξις, εως, ἡ, das Weichen; ἐκνεύσεσι καὶ ὑπείξει πάσῃ Plat. Legg. VII, 815 a, Nachgeben, Nachgiebigkeit; auch im plur., V, 727 a, nach Bekker.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1185.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: