ὕπ-οξυς

[1228] ὕπ-οξυς, υ, etwas scharf od. sauer, Diosc.; s. Lob. Phryn. 541.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1228.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: