ὕπ-οπτος

[1230] ὕπ-οπτος, 1) eigtl. von unten angesehen, verdächtig; ἐχϑρός Aesch. Ag. 1620; ὕποπτος οὖσα γιγνώσκει πόλει Eur. El. 644; zu argwöhnen, zu befürchten, τάδ' ἦν ὕποπτα I. T. 1334; εἰς ὕποπτα μὴ μόλοις ἐμοί El. 345, vgl. Phoen. 1216; ὕποπτον καϑειστήκει Thuc. 4, 78; τινί, 4, 103; ἐπί τινι, Luc. calumn. 29; auch τινός, Plut. Pomp. 56; auch adv., ὑπόπτως ἔχειν τινί, Einem verdächtig sein. Xen. Hell. 2, 3,40, wie διακεῖσϑαι Thuc. 8, 68. – 2) akt. argwöhnisch, befürchtend; ἁλώσεως, die Eroberung befürchtend, Eur. Hec. 1125; τὸ ὕποπτον, Argwohn, Thuc. 1, 85, vgl. 1, 20; auch adv., ὑπόπτως ἔχειν πρὸς Φίλιππον Dem. 19, 132, wie Pol. 3, 11, 3; πρός τινα, Plut. Alex. 74.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1230.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: