ὰεί-συροι

[41] ὰεί-συροι, μύρμηκες, stets schleppend, aesch. Pr. 450, mit der v. l. ἀήσυροι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 41.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: