Flandrische Klöpplerin.

Flandrische Klöpplerin
Verlag: Ern. Thill, Bruxelles.