Flandrische Klöpplerin.

Flandrische Klöpplerin [2]
Verlag: Ern. Thill, Bruxelles.