Alexandrowskaja Staniza

[40] Alexandrowskăja Stanīza, Stadt im russ.-kaukas. Gouv. Stawropol, an der Tumuslowka, 10.771 E.

Quelle:
Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 40.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: