Homo diluvii testis

[823] Homo diluvĭi testis, s. Andrias Scheuchzeri.

Quelle:
Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 823.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: