Kamorondo

[925] Kamorondo, Nebenfluß des Kongo, s.v.w. Lualaba.

Quelle:
Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 925.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: