1200. Mounds bei Chillicothe (Ohio).

1200. Mounds bei Chillicothe (Ohio).
Auflösung: 600 x 356 Pixel
Folgende Artikel verwenden dieses Bild:
  • Mounds 1200. Mounds bei Chillicothe (Ohio).