Kratz, Heinrich

[879] Kratz, Heinrich, geb. 1836 in Heddesdorf, Professor, Pfarrer a. D. in Neuwied.

Schriften: Spinozas Ansicht üb. d. Zweckbegriff, 1871. – D. Weltprobl. 2. A., 1892. – Pneumatologie, 1889. – D. Freih. d. Menschen, 1889. – Theletik, 1891. – Ästhetik, 1891. – Logik, 1891. – D. Ausdruck d. Gefühle, 1892, u. a.

Quelle:
Eisler, Rudolf: Philosophen-Lexikon. Berlin 1912, S. 879.
Lizenz: