Barnardo, Thomas John: Annie Evans [1]

Barnardo, Thomas John: Annie Evans
Fotograf:Barnardo, Thomas John
Land:England
Kommentar:Porträt