Barnardo, Thomas John: William Dean

Barnardo, Thomas John: William Dean
Fotograf:Barnardo, Thomas John
Entstehungsjahr:um 1874
Land:England
Kommentar:Porträt