Aggressiv

[71] Aggressiv, angriffsweise, angreifend.

Quelle:
Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im Breisgau 1854, Band 1, S. 71.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: