Bora [2]

[614] Bora, Katharina von, s. Luther.[614]

Quelle:
Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im Breisgau 1854, Band 1, S. 614-615.
Lizenz:
Faksimiles:
614 | 615
Kategorien: