CoŽrcibel

[156] CoŽrcibel, zwingbar; CoŽrcition, Zwang; coŽrcitiv, zwingend, beschršnkend.

Quelle:
Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im Breisgau 1854, Band 2, S. 156.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
ńhnliche Eintršge in anderen Lexika