Dat, dicat, dedicat

[288] Dat, dicat, dedicat, s. D.

Quelle:
Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im Breisgau 1854, Band 2, S. 288.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: