Axungia vitri

[78] Axungia vitri, Glasgalle.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, S. 78.
Lizenz: