Flax, common

[305] Flax, common, Flachslein.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 2. Teil, Leipzig 1795, S. 305.
Lizenz: