Lein

[20] Lein, Flachslein.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 1. Teil, Leipzig 1798, S. 20.
Lizenz: