Pavo

[188] [188] Pavo; Pfau.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 1. Teil, Leipzig 1798, S. 188-189.
Lizenz: