Sapo gummi galbani

[125] [125] Sapo gummi galbani Harzseife unter Seife.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 125-126.
Lizenz: