Sapo gummi guajaci

[126] Sapo gummi guajaci Harzseife unter Seife.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 126.
Lizenz: